Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

Стартиране на бизнес в България


СТАРТИРАНЕ НА БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ

Стартиране на бизнес в България

 

Екипът на Ековис България  предоставя пълно съдействие при стартиране на бизнес в България.

Нашите услуги включват:

 

 • Регистрация на нова компания или регистрация на клон на съществуваща компания.
 • Изготвяне на всички необходими документи за регистрацията.
 • Откриване на банкова  сметка за внасяне на капитал.
 • Дистанционна регистрация на нова компания, без да е необходимо лично присъствие.
 • Предоставяне на седалище и адрес на управление.
 • Извършване на всички задължителни за нова компания регистрации, в това число и регистрации по ДДС.
 • Данъчни консултации по въпроси, свързани с корпоративното подоходно облагане, данъците върху доходите на физическите лица, ДДС, данъци при придобиване на имущества, местни данъци, трансферно ценообразуване.
 • Изготвяне на предварителен план за процесите и документооборота в компанията с оглед намаляване на риска от увеличение на предвидените разходи за данъци.
 • Изготвяне и подаване на всички видове данъчни декларации, включително, но не само: ДДС декларации, годишни и тримесечни декларации по ЗКПО, лични данъчни декларации, декларации в съответствие с осигурителното законодателство и др.
 • Предоставяне на правно съдействие при свикване на общи събрания на дружествата, като изготвяне и изпращане на покани, подготовка на протоколи и др. документи, водене на протоколи по време на събрание, представителство на съдружници/акционери, предоставяне на конферентна зала за провеждане на общи събрания и др.
 • Текущи правни и данъчни консултаци по отношение на извършваната търговска дейност при възнаграждения, определени на база на ежемесечен абонамент или на база изразходвани часове.
 • Правна защита и съдействие по всякакви съдебни и/или арбитражни дела, заведени от или срещу компанията.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас !

Контакти