Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

Данъчни консултации относно избягване на двойно данъчно облагане

Избягването на двойното данъчно облагане е непрекъснато променяща се данъчна материя.

България има подписани и влезли в сила 68 спогодби с 69 страни за избягване на двойното данъчно облагане, включително с всички страни от ЕС, с европейски държави, които не са членове на ЕС, с Канада и САЩ, както и с някои държави от Азия и Африка.

Тези споразумения са база за намаляване на общото данъчно облагане на дружества, когато са изпълнени особените изисквания за прилагането им.

Ние разполагаме с квалифицирани специалисти, които могат да разрешат Вашите казуси, свързани с избягването на двойно данъчно облагане.

Ековис България като част от международната консултантска верига ECOVIS Globalразполага и с международна експертиза, тъй като ползва експертизата на данъчни консултанти и водещи данъчни специалисти от всички държави, в които е представена веригата.

Предлагаме следните услуги:

  • Консултации относно прилагането на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане;
  • Представителство пред българските данъчни власти при процедури по спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане, включително  изготвяне и подаване на Искане за прилагане на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане и съпътстващите го документи;
  • Представителство пред българските данъчни власти при  процедури за възстановяване на недължимо внесен данък при източника;
  • Консултации за данъчно планиране във връзка с действащите спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с цел оптимизиране на данъчните задължения

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас !

Контакти