Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

Радостина Христова


Радостина Христова

Адвокат

E-Mail: [email protected]
Области на дейност:
• Дружествено и корпоративно право
• Данъчно право и процес
• Административно право и процес
• Трудово и осигурително право
• Процесуално представителство

Езици: Български, Английски и Френски

„Янева и съдружници адвокатско дружество“
Твърдишки проход 23, ет.3, офис 12 1404 София
България
Тел.: + 359 2 958 00 20
E-Mail: [email protected]