Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

Кирил Лазаров


Кирил Лазаров

Юрисконсулт

[email protected]
Области на дейност:
• Дружествено и корпоративно право
• Трудово и осигурително право
• Юридически лица с нестопанска цел
• Консултации относно съответствие с Общ регламент относно защитата на данните /GDPR/

Езици: Български – Английски

„Янева и съдружници адвокатско дружество“
Твърдишки проход 23, ет.3, офис 12 1404 София
България
Тел.: + 359 2 958 00 20
E-Mail: [email protected]