Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

Георги Тренчев


Георги Тренчев

Одитор, Съдружник

Георги Тренчев има дългогодишен опит в одита на финансови отчети, в счетоводството, мениджмънта и организацията на предприятия.

E-Mail: [email protected]
Той е лично ангажиран в одита на ключови счетоводства, обслужвани от „Ековис Одит България“ ООД; провежда обучения в сферата на контрола на качеството в одита; преподава „Одит“ в Университета за национално и световно стопанство (УНСС) в гр. София, България.
Езици: Български, Английски и Руски

„Ековис Одит България“ ООД
ул. Ген. Йосиф Гурко 64, ет. 6
София 1142, България
Тел.: +359 958 60 40

E-Mail: [email protected]

Доклади за прозрачност