Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

Антоанета Балабанова


Антоанета Балабанова

Юрисконсулт

E-Mail: [email protected]
Области на дейност:
• Недвижими имоти и строителство
• Дружествено и корпоративно право
• Договорно право
• Инвестиции, сливания и вливания, преобразуване
• Консултации по изпълнение на проекти, свързани със земеделието, които се финансират по Програма за развитие на селските райони.

Езици: Български, Английски и Немски

„Янева и съдружници адвокатско дружество“
Твърдишки проход 23, ет.3, офис 12 1404 София
България
Тел.: + 359 2 958 00 20
E-Mail: [email protected]