Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

Албена Янева


Албена Янева

Адвокат, Съдружник

E-Mail: [email protected]
Области на дейност:
• Данъчно право и процес
• Административно право и процес
• Недвижими имоти и строителство
• Дружествено и корпоративно право
• Търговско право
• Договорно право
• Енергийно право

Езици: Български и Английски

„Янева и съдружници адвокатско дружество“
Твърдишки проход 23, ет.3, офис 12 1404 София
България
Тел.: + 359 2 958 00 20
E-Mail: [email protected]