Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

Контакти в София

Локации в България

 

„Янева и съдружници адвокатско дружество“

Твърдишки проход 23, ет.3, офис 12
1404 София
България

Тел: + 359 2 958 00 20
E-Mail: [email protected]
Internet: www.ecovisbg.com

„Ековис Одит България“ ООД

ул. Ген. Йосиф Гурко 64, ет. 6
1142 София, България
Тел.: +359 958 60 40
E-Mail: [email protected]
Internet: www.ecovisbg.com