Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

ЯНЕВА И СЪДРУЖНИЦИ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО


„ЯНЕВА И СЪДРУЖНИЦИ АДВОКАТСКО ДРУЖЕСТВО“ предлага  обслужване във всички области на правото. Дейността започва през 1992 г., като неин основател е адв. Албена Янева. Дружеството работи в сегашната си правна форма от 2004 г. От 2009 г. дружеството е прието като член на международната консултанска верига Ековис и оттогава е изключителен  представител на Ековис Интернешънъл за предоставяне на правни услуги в Република България.

Екипът ни е с голям практически опит в областта на гражданското и търговското право, данъците и таксите. Нашият професионален опит включва също така и дългогодишна практика в областта на трудовото, осигурителното, застрахователното право, вещното право, семейното и наследственото право. Притежаваме и дългогодишна практика в областта на процесуалното представителство и защита пред всички съдилища и арбитражи. Имаме също така и успешен практически опит в областта на медиацията.

Избирайки ни за правен консултант, Вие ще получите пълен обем от консултации и защита в областта на правото, данъците, както и съпътстващите ги административни услуги.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас !

Контакти