Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ


„ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД е дружество, специализирано в областта на финансови одити на застрахователни и пенсионни дружества, банкови и небанкови институции, както и на компании, осъществяващи производство на стоки, извършване на услуги и много други. Управителят Георги Тренчев започва одитната си практика през 2009 година, като през същата година „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД е прието като член на международната консултантска верига Ековис и оттогава е представител на Ековис Интернешънъл за предоставяне на одитни услуги в Република България.

В последните години компаниите все повече оценяват необходимостта от извършването на одити, които оказват решаващо значение за успешното провеждане на мониторинг,  контрол и оценка на техния бизнес.

Екипът на „ЕКОВИС ОДИТ БЪЛГАРИЯ“ ООД е високо квалифициран и с възможности да предостави одитни услуги на най-високо ниво.

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас !

Контакти