Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

Правни Услуги


ПРАВНИ УСЛУГИ

Списък на правните услуги:

 • Регистрация на търговски дружества, сдружения и фондации;
 • Регистрация на клонове на търговски дружества, сдружения и фондации;
 • Извършване на промени в регистрирани дружества, сдружения и фондации;
 • Извършване на правни анализи /due diligence/;
 • Консултации по търговско право, изготвяне на всякакви видове договори в областата на търговското право;
 • Консултации по изпълнение на проекти, свързани със земеделието, които се финансират по Програма за развитие на селските райони;
 • Консултации по енергийно право;
 • Консултации по семейно и наследствено право, изготвяне на всякакви документи и договори в тези области;
 • Консултации по трудово и осигурително право, изготвяне на трудови договори, анекси, споразумения;
 • Процесуално представителство и защита пред съд и арбитраж;
 • Провеждане на процедури по медиация;
 • Консултации и изготвяне на документи съобразно Общия регламент относно защитата на данните;
 • Както и много други.

 

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас !

Контакти