Ecovis BG

Ековис БЪЛГАРИЯ

Начало

slide1
slide2
slide3
slide5
Ековис е световна консултантска фирма. За Ековис работят над 6 500 души в над 70 страни. Консултантският ѝ фокус и основни компетенции са в областта на данъчните консултации, счетоводството, одита и правните услуги.
 
Силната страна на Ековис е комбинацията между личен съвет на местно ниво и общия опит на международната мрежа от професионалисти. Всеки офис на Ековис може да разчита на квалифицирани специалисти в бек-офиса, както и на специфичното индустриално или национално ноу-хау на всички експерти на Ековис в световен мащаб.
 
Както в национален, така и в международен план концепцията за комплексно обслужване осигурява цялостно съдействие по правни, данъчни, управленски и административни въпроси.
 
Името Ековис, съчетание на термините икономика и визия, изразява едновременно своя международен характер и фокуса си върху бъдещето и растежа.
 
Мотото на Ековис е „Глобален опит с местни лица“.

Одитори, данъчни консултантни и адвокати в България.


Одитни услуги
Доброволен и задължителен одит на годишни финансови отчети и консолидирани финансови отчети съгласно Международните одиторски стандарти; Специализиран одит съгласно …
още…

Данъчни консултации
Кой би искал да плаща повече, ако може да плаща по-малко? Не мислете, че само най-големите компании могат да минимизират разходите си за данъци и да постигат добро …
още…


Правни услуги
Регистрация на търговски дружества, сдружения и фондации; Регистрация на клонове на търговски дружества, сдружения и фондации; Извършване на промени в регистрирани …
още…

Ако имате въпроси, моля, свържете се с нас !

Контакти