Търговците, осъществявайки търговия в Интернет декларират електронните си магазини в НАП до 29-ти март 2019 г.

Търговците, които използват собствени или наети електронни магазини, както и публично достъпни онлайн платформи за продажби, са длъжни да подадат информация за това пред Националната агенция за приходите в срок до 29 март 2019. Изискването е валидно за лицата, които и в момента осъществяват търговия по електронен път, а търговците, които занапред ще използват електронен магазин, трябва да изпратят данни за него преди да стартират дейността си.

Подаването на информация става само по електронен път чрез портала за е-услуги на НАП, като е необходим електронен подпис. Изискването важи за физически и юридически лица, които извършват продажби по интернет по занятие и не засяга гражданите, които инцидентно са продали свои лични вещи.